Angola - J. Oliveira Santos
Praia do Bispo slum II

Praia do Bispo slum II

Crossing margins. Luanda, Angola

high viewPraia do BispoLuandaAngolaLakeslum