Angola - J. Oliveira Santos

Praia do Bispo slum IV

Luanda, Angola

high viewPraia do BispoLuandaAngolaLakeslum